Bloc de Moisès Rial. Hemeroteca de les entrades del bloc LLIBERTATS de l´any 2006.Si vols contactar: llibertats@gmail.com

dimecres, 29 de novembre de 2006

Nou executiu del Govern Català, nous reptes i alguns riscos


He esperat la confirmació de la relació completa, després de molta rumorologia de noms, ara ja tenim l´equip complet. El segon govern d´esquerres després de la república.. i que duri. Ara bé, la composició del govern, obeeix a un equilibri intern de partits(el maragallisme amb Tura i l´ernest es deixen notar, tot eliminar el Carnes,Valls..) i el Puigcercocisme domina a les files d´ERC. Però , ningú negarà com ve afirma Jordi Sànchez en aquest article , la relació entre executiva d´ERC i executiu serà plena, com no, amb Vicepresident Josep -Lluís Carod-Rovira i Governació i administració publica de la mà de Puigcercós, en substitució del meritori Carretero, en la seva tasca als ajuntaments, que sens dubte, amb el "seu cavaller" Jaume oliveras que és el secretari de política municipal d´ERC, com a número 2 seu, serà una eina per seguir municipis i dotar de finançament a pobles, i ves a saber si també fitxar noves candidatures municipals al país o d´altres partits que tinguin un perfil republicà.
Estic especialment content per la tria de Tresserras, un home que ve del CAC, que té les coses molt clares en la reconstrucció nacional dels mitjans de comunicació i pot donar un excelents fruits, també a Cultura. I la Carme Capdevila, bé, amb acció social i ciutadania, mèrits professionals no li falten, altra cosa serà compatibilitzar el seu càrrec dins ERC de vicesecretària general d´acció política (programes). I com no, el Pep Huguet, que amplia el control de les àrees economiques del govern amb la conselleria d´Innovació que englobarà indústria a me´s de les anteriors de coemrç i turisme, i esperem que això també es noti especialment a la Catalunya interior i el pre-Pirineu.
No dubto de la valua, però personalment crec que si ERC vol mantenir cohesió interna, el fet que la relació entre executiu del govern i direcció sigui cada cop més una mateixa cosa, tindrà una lectura interna i al conjunt de la societat, O el govern avançat des dels objectius de l´esquerra independentista institucional, o es condemna ERC a una renúncia ideològica, cosa que, portaria les seves conseqüències. És un repte i alhora un risc.
Personalment, com es va fer amb la Pilar Albiol, que va substituir Vendrell, crec que s´ha d´anar subtituint i professionalitzant les tasques i no primant acumular responsabilitats que salvant les distàncies, el PNB, amb l´euskadi buru batxar, separa clarament direcció i govern. L´objectiu de la reconstrucció nacional amb l´aposta estratègica per fer que molta gent, mitjançant fer president a Montilla s´incorpori al catalanisme, i ho dic de coneixement proper que el discurs de Montilla dient que seria el primer treballador català pel país, en àmbits castellanoparlant provinents de l´immigració i són catalans, se´l escolten i pot ser molt pedagògic. Per cert, el discurs de Montilla, en un moment va fer esment que ell era hereu de tots els ex-presidents anteriors i seria el "fil roig del catalanisme". Una aclucada d´ull a Puigcercós, i que a nivell de les JERC, tot recordem els finals de congresos amb "el fil roig de l´independentisme", de lectura interna però de declaració d´intensions no disimulada. Però ERC no a d´aigualir ni un sol objectiu, se li intenti dir pluja fina o com es vulgui.
Perque sinó pot propiciar la sensació d´aparcar l´independentisme a canvi de tocar govern, i llavors, si que hi hauria gent ofesa i decebuda, i deixaria a l´esquerra indepependentista un espai social a ocupar, com analitzen aquí, i en futurs comicis, més enllà de la seva aposta municipal actual, amb les CUP. Mentrestant CIU, té una oportunitat de regenerar-se i fer un salt al liberalisme independentista, si és que el sector burgés espanyolista que va instar a retallar l´estatut, li deixen.
L´autodeterminació nacional, s´ha de deixar notar en l´acció de govern, i ERC a de continuar posicionant-se en els processos d´alliberament nacional propers sigui Quebec, Flandes, Escòcia, Euskadi, etc, a de tenir perfil propi, perquè és el que espera la majoria de la militància. I amb les polítiques de drets reconeguts en serveis socials, de cohesió social i d´equilibri territorial, aposta de transport púclic pel nou govern, demostrar com ERC sap fer país, en les petites gran coses. Perquè ERC ha triat el govern que volia, el PSC ho ha acceptat per sobreviure, i IC, era l´únic govern que podia estar-hi. Amb la seva gent i per a la seva gent, podem avançar i anar a més.
Hi ha molts reptes, i el dia a dia es veurà com s´articula i executa les prioritats nacionals i socials el nou govern d´entesa nacional pel progrés. Per cert, caldria fer públic el full de ruta del programa de govern per oficialitzar l´aposta concreta en 4 anys, i aquí podeu llegir el nou "pacte del tinell", la declaració programàtica que marcarà la direcció i acció del govern nacional d´entesa pel progrés, veritables motius per triar un govern i no un altre, enlloc del molt mediàtic i poc real debat de noms de presidenciables.


Per informar-se sobre els nous consellers i opinar, com no, Vilaweb, ho posa fàcil:

Un cop els catorze consellers del nou govern de José Montilla han pres possessió del càrrec (crònica), al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, aquest migdia s'ha començat a visualitzar el relleu de carteres. Una de les imatges més buscades ha estat el canvi al departament d'Interior, on Montserrat Tura, ara titular de Justícia, ha deixat el despatx a Joan Saura. També s'ha oficialitzat el relleu a Governació, que passa de Xavier Sabaté a Joan Puigcercós. [+ article] + Crònica de Martí Estruch: Els flamants consellers entesos prenen possessió.
+ Enquesta de VilaWeb: Quina opinió teniu del nou Consell Executiu de la Generalitat?.
+ Document rtf del govern: Biografies oficials dels nous consellers.


I aquest és el nou organigrama del govern de la Generalitat de Catalunya, segons e-noticies:

El president de la Generalitat, José Montilla, ha signat ja el decret de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Els efectes d'aquest decret són els següents:
A) Creació i canvi de denominació de departament. Es crea el Departament del Vicepresident. Es crea el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. El Departament de Relacions Institucionals passa a denominar-se d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. El Departament de Benestar Social passa a denominar-se Departament d'Acció Social i Ciutadania. El Departament de Cultura passa a denominar-se de Cultura i Mitjans de Comunicació. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, passa a denominar-se Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. El Departament d'Indústria i Treball passa a denominar-se Departament de Treball. El Departament d'Educació i Universitats passa a denominar-se Departament d'Educació.

B) Àmbits de competència de cada departament.

Al Departament de la Presidència: El suport directe i assistència al President de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de les seves funcions. Les funcions de secretaria del Govern, l'assessorament, la representació i la defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen, juntament amb les publicacions oficials. La difusió de l'activitat del President i del Govern de la Generalitat.
L'atenció ciutadana, la informació pública sobre els recursos, els serveis i els programes de l'administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d'informació de base i gestió corporativa de la Generalitat. La coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies conjuntes, especialment en l'àmbit de les competències connexes o compartides. La coordinació de la política informativa del govern. L'organització, la coordinació i l'elaboració dels continguts de la informació corporativa. Polítiques i actuacions davant les institucions de la Unió Europea. Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions. Resten adscrits al Departament de la Presidència la Delegació de la Generalitat a Madrid, el Centre Cultural Blanquerna i la Delegació de la Generalitat davant les institucions europees.

Al Departament de la Vicepresidència: El Vicepresident substitueix al President en cas d'absència o impediment i el segueix en l'ordre protocol·lari. El Vicepresident presidirà el Consell Tècnic. La promoció exterior de la Generalitat. El suport a les funcions de representació institucional de la Generalitat a l'exterior. La Cooperació al desenvolupament. La coordinació de la participació de la Generalitat en els consorcis i organismes amb d'altres institucions en l'àmbit de les relacions internacionals. La coordinació executiva dels organismes governamentals amb competències en l'acció exterior de la Generalitat . El suport a les comunitats catalanes a l'exterior. La direcció de l'activitat de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
La política lingüística de la Generalitat. L'Esport. Els Afers religiosos. Resten adscrits al Departament de la Vicepresidència, el Patronat Català pro Europa, l'Oficina del Govern de la Generalitat a París, la Casa de Perpinyà, el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, el Consell Assessor per al desenvolupament sostenible i l'Institut Ramon Llull.

Al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació: a) Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, la seguretat pública i el trànsit. b) Les emergències i la seguretat civil. c) El joc i els espectacles. d) La coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya. e) Les relacions institucionals i l'impuls del desenvolupament estatutari. f) La promoció de la participació social. g) La recuperació de la memòria històrica, el foment de la pau i els drets humans.

Al Departament d'Economia i Finances: a) La política econòmica. b) Les entitats de crèdit. c) El mercat de valors. d) La promoció i la defensa de la competència. e) El consum. f) Energia i mines. g) El sector assegurador. h) Les Finances públiques, els pressupostos, l'eficiència de la despesa, el deute públic i la tutela financera dels ens locals. i) La contractació pública i la Junta Consultiva de contractació administrativa.

Al Departament de Governació i Administracions Públiques:
a) L'assistència i cooperació amb el món local de Catalunya. b) La funció pública i la modernització de l'Administració. c) L'organització administrativa de l'Administració de la Generalitat. d) Els processos electorals. e) L'acció comunitària i de desenvolupament local. f) La coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials. g) La societat de la informació, les telecomunicacions i les comunicacions electròniques i l'administració electrònica. h) La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat. i) L'execució i el desenvolupament dels sistemes d'informació corporatius. Resten adscrits al Departament de Governació i Administracions Públiques: l'Institut Europeu de la Mediterrània i el CTTI.

Al Departament de Política Territorial i Obres Públiques: a) La política i la planificació territorial i l'urbanisme. b) Les polítiques de sòl. c) Les obres públiques i infrastructures. d) Les carreteres, els ferrocarrils, els ports i els aeroports. e) Els transports. f) Desplegament i aplicació de la llei de barris.

Al Departament de Justícia: a) Les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya. b) Els serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil. c) La conservació, l'actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya. d) Les associacions, les fundacions, els col·legis professionals, les acadèmies, notaris i registradors.

Al Departament d'Educació: La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.

Al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: a) La promoció i la difusió cultural. b) El patrimoni cultural, arxius i museus. c) Les indústries culturals.
d) L'activitat reguladora dels mitjans de comunicació públics i la relació amb els mitjans de comunicació de la Generalitat. e) La cultura tradicional i popular catalana. f) Els equipaments culturals. g) La cooperació cultural i biblioteques.

Al Departament de Salut: a) La política sanitària. b) El Servei Català de la Salut.
c) L'Institut Català de la Salut. d) Els equipaments socio-sanitaris.

Al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural: a) Les polítiques d'agricultura. b) Les polítiques de ramaderia. c) Les polítiques de pesca. d) Desenvolupament del món rural. e) Indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació.

Al Departament de Treball: a) Les relacions laborals. b) L' ocupació. c) L' economia social, les cooperatives i l'autoempresa. d) La Formació ocupacional i contínua.

Al Departament Innovació, Universitats i Empresa: a) El comerç interior i l'artesania. b) El turisme. c) La seguretat industrial. d) La indústria. e) La innovació. f) Les universitats. g) El foment de la recerca. h) La internacionalització de l'empresa catalana.

Al Departament d'Acció Social i Ciutadania: a) La política de serveis socials.
b) Les polítiques de dones. c) La política de joventut. d) La política de la gent gran. e) Les famílies, la infància i l'adolescència. f) La política d'immigració i suport a la migració catalana. g) La política de gais, lesbianes i transsexuals.
h) L'acolliment i les adopcions. i) La política de les persones amb disminució i dependències. j) Els equipaments assistencials de la xarxa pública de serveis socials. k) Polítiques per a la inclusió social.

Al Departament de Medi Ambient i Habitatge: a) La qualitat i la planificació ambiental i l'estratègia de sostenibilitat davant el canvi climàtic. b) L'aigua.
c) Els boscos, la biodiversitat i la protecció del medi natural. d) Les activitats cinegètiques i la pesca fluvial. e) Els residus. f) Els serveis meteorològics.
g) L'habitatge i la promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge incloses les polítiques de sòl residencial associades. h) L'ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i productes d'edificació. h) L'impuls de les energies renovables. i) Les polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]

<< Inici